Investeringscriteria

De investeringsbeslissing van Sherpa Invest is gebaseerd op vier grote criteria.

Sherpa Invest zal enkel investeren indien een dossier op deze vier criteria een bevredigend antwoord biedt. De analyse-, onderhandelings- en beslissingscyclus van Sherpa beslaat minstens twee tot drie maanden.